Vi har utleie av bygdahuset og Sparebank 1 Arena.

Kontakt person Bygdahuset: Ann Kristin Stormo Brun

Telefon: 944 64 807

Epost: reipaidrettslag@outlook.com

Treningstider og kontaktperson for Sparebank 1 Arena:

Tobias Grytvik.

Telefon: 920 88 447

Epost: