Leder

Lars-Gøran Ulriksen

Telefon: 950 27 179

Epost: lgulriksen@hotmail.com

 

Nestleder

Barbro Kjellbakk Halvorsen

Telefon: 992 44 562

Epost: barbro_kjellbakk@hotmail.com

Sekretær

Lotte B. Hansen

Telefon: 908 89 944

Epost: Lotte_Banghansen@hotmail.com

 

 

Styremedlemmer

 

Ronny Evensen

Telefon: 482 02 953

Epost: ronny.evensen@outlook.com

 

Andre Asp
Tlf:
Epost:

Tobias Grytvik
Tlf:
Epost:

Lise Wallmann
Tlf:
Epost:

 

 

 

Kasserer/Materialforvalter

Linn Evensen

Telefon: 901 10 940

Epost: l.evensen@outlook.com

 

 

Vara

Christian Otting

Håkon Johansen

 

 

Revisor

Else Andersen

Linda Marken Strøm

 

 

Valgkomitè

Jørn Ellingsen

Odd Arne Stormo

Judy Rafaelsen